Kalkulator mandatów poselskich

Kalkulator wykorzystuje metodę D'Hondta do podziału mandatów (link). Liczba mandatów przypadających na okręg jest zgodna z kodeksem wyborczym, stan na sierpień 2019.

Wpisz nazwę partii w lewej kolumnie, a procentową liczbę głosów w prawej. Nie są brane pod uwagę partie, które nie przekroczyły progu wyborczego (domyślnie 5%). Najlepiej w ogole ich nie wpisywać. Nie są brane pod uwagę mandaty mniejszości, których nie obowiązuje próg wyborczy.

Jeśli ten sam wynik zostanie podany dla 2 lub więcej partii, program założy, że więcej głosów ma partia, która znajduje się wyżej na liście. Jeśli nie taka jest Twoja intencja, postaraj się zrożnicować wyniki, choćby o 0,1%.

Uwaga: kalkulator zakłada, że głosy rozkładają się równomiernie we wszystkich okręgach, co zazwyczaj nie jest prawdą. Rzeczywisty podział mandatów może się w związku z tym różnić od przedstawionego

Partia: Głosy (%): Szacowana liczba mandatów: